Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

Цели на курса

Цели се запознаване с всички необходими технологии за създаване на динамичен уеб сайт.

В първата част на курса се изучават подробно HTML, CSS, JavaScript и езикът PHP. Във втората част ще се изучава работа с бази данни, и по-специално с MySQL. PHP основите от първата част ще бъдат допълнени с концепцията за обектно ориентиране на езика. Ще се изучават също така и jQuery, Ajax, както и други съвременни средства за разработка на web приложения. По време на курса ще се разработват курсови проекти, където ще се приложат получените знания.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за хора, които нямат опит в тази област, както и за тези, които искат да разширят познанията си в някоя от технологиите за web development.
Предишен опит в програмирането и разработката на уеб сайтове би бил предимство, но не е задължителен.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, (материалът ще бъде вместен в 25 занятия, общо 100 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 8 астрономически часа (2 занятия по 4 часа).
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде разработван проект, който ще обхване всичко научено до момента.

Лектор на курса в София: Божидар Димитров

 • Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
 • 5+ Години опит като софтуерен инженер
 • Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
 • Преподавател в ТУЕС по C и Python
 • Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
 • Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
 • Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Лектор на курса в Пловдив: Стефан Атанасов

 • Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
 • Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
 • 5+ години опит в разработването на уеб приложения
 • 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
 • 2+ професионален опит в разработката на Front-End
 • Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

Получаване на сертификат

Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване.

Цена на курса в град София

Цената на курса в град София е 275 лв на месец (825 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (550 лв.), а в началото на третия месец и останалата част от 275 лв.

Цена на курса в град Пловдив

Цената на курса (в град Пловдив) е 245 лв на месец (735 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (490 лв.), а в третия месец и останалата част от 245 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът и кога ще започнат нови групи?

Този курс се провежда в градовете София и Пловдив. Вижте програмата за София тук, а тази за Пловдив тук.

На 18 август 2016г. (четвъртък) от 19:00 часа в София ще се проведе отворена консултация, за предстоящите ни обучения.
За повече информация: https://www.facebook.com/events/1252711841430099/

Програма на курса:

Part I

1. HTML and XHTML

1.1 HTML basics – title, head, body, h-tags, paragraphs, cite, blockquote
1.2 HTML Forms – form, input, textarea, select, fieldset
1.3 Creation of HTML templates for the chosen project – lists, divs, images, links

2. CSS/XHTML

2.1 CSS basics – Fonts, colors, borders
2.2 Cascading and Positioning – Inline, internal and external CSS. Applying CSS to XHTML elements and CSS positioning
2.3 XML, XTHML, difference between HTML and XHTML

3. PHP

3.1 Introduction PHP – variables, constants, expressions
3.2 Loops – For, foraech, do/while, continue, break,
3.3 Arrays – Array related functions in PHP
3.4 Strings and regular expressions – PHP base functions for strings manipulations
3.5 Variables and templating

4. Advanced PHP

4.1 Functions – Parameter passing, variable scopes
4.2 Error reporting – Notices, Warnings, Errors, Exception handling
4.3 Accessing forms data, date and time functions
4.4 Files – How to work with Files on the server

5. Relational Data Base Management Systems (RDBMS)

5.1 Introduction to RDBMS and MySQL as RDBMS
5.2 Data Definition Language (DDL) – How to create and manipulate tables and keys
5.3 Data Manupulation Language (DML) – How to Insert, Update or Delete redords
5.4 Structured Query Language (SQL) – How to read from database
5.5 Ralational Database Model – How to design a database system
5.6 Indexes – How to optimize your Queries and Indexes
5.7 PHP wrapper for MySQL

6. Object Oriented Programming with PHP

6.1 Classes & Obejcts
6.2 Inheritance – Abstract, Parent , Final
6.3 Polymorphism, Static members, Interfaces, Magic Methods
6.4  Exceptions,Pagination
6.5 OOP, Abstraction, Entities & Collections

7. Javascript

7.1 Introduction to Javascript
7.2 Variables and Arrays – Number, String, Object, Array, Date, Math.
7.3 Functions – Functions, switch, do/while, for
7.4 Events – How to handle browser events
7.5 Document Object Model – How to access DOM with Javascript

 

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса,

попълнете формата тук

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,