Основи на user experience design


Цели на курса

Целта на курса е да запознае с основните принципи на потребителски ангажирания дизайн. По време на обучението се изграждат практически умения за създаването на продукти, които да са фокусирани върху потребителите.
Голяма част от темите, които ще бъдат покрити по време на курса, са приложими както за софтуерни приложения, така и за всякакви продукти от ежедневието. Сред основните ни цели е да насочим начина ви на мислене и подхода  при изработването на един продукт така, че финалният резултат да задоволява очакванията на потребителите и да създава положителна емоция у тях при използването му.

Основно предимство на курса е това, че ще бъдат представяни и обсъждани множество примери от заобикалящия ни свят, с които ще бъдат затвърждавани преподаваните теми. Също така ще наблегнем на екипната работа чрез упражнения по време на лекция и вкъщи.Този курс не само ще е полезен за вашата професионална кариера, а също така ще промени до голяма степен начина, по-който гледате на заобикалящия ви свят.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора, които не се примиряват с това, че един продукт просто функционира. Ако се стремите към съвършенство в работата си и искате да правите потребителите си щастливи, тук ще ви покажем пътя към успеха в това начинание. Не е необходимо да имате познания по графичен или индустриален дизайн, нито да сте IT-ориентирани. Предостатъчно е да имате желание да направите средата си по-добра и приятна за вас и хората около вас.

Практическа част по време на занятията

По време на лекциите ще отделяме време за обща дискусия на преподадените теми с цел по-добро разбиране и затвърждаване на казаното с примери. Също така ще има кратки задачи, с които ще целим да проверим дали курсистите са усвоили и осмислили преподадения материал.

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Практическа част извън занятията

В края на всяко занятие ще ви даваме кратко домашно, над което да работите до следващата лекция. Темата ще бъде обща за всички, като ще бъдете разделени на екипи от 2-3 човека и ще работите заедно над решаването на проблема. Същевременно, в началото на всяка лекция ще отделяме няколко минути, в които да обсъдим едно от решенията на домашното от предното занятие.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, (материалът ще бъде вместен в около 75 астрономически часа –  25 лекции по 3 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).

Получаване на сертификат

Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване на курса.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 220 лв на месец (660 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (440 лв.), а в началото на третия месец и останалата част от 220 лв.

В кои дни се провежда курсът, кога ще започнат нови групи и провежда ли се той във вашия град?

Вижте програмата тук.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Програма на курса

1. Взаимодействие на човек с интерфейс

- Потребителско преживяване
- Модел на човешкия процесор
- Закон на Фит за време необходимо за натискане на бутон
- Някои принципи от когнитивната психология
- Гещалт принципи
- Концептуални модели

2. Взаимодействие на човек с интерфейс (продължение)

- Седемте степени на извършване на действие
- Отношения, предпоставки и ограничения
- Видове знание
- Грешки
- Седем принципа на интерфейсния дизайн

3. Разположение и визуализации

- Изразни средства на графичния дизайн
- Принципи от графичния дизайн
- Цвят
- Шрифтове
- Графики и схеми
- Индикатори извън екрана
- Анимация в интерфейсите
- Съдържание на информация
- Видимост и обратна връзка
- Пространството на устройствата за въвеждане на данни
- Отпечатък на хардуера

4. Дизайн на мобилни приложения

- Native vs. Web
- Характеристики на мобилните устройства
- Характеристики на мобилните приложения
- Първите 10 секунди
- Контекст на използване
- Подреждане на съдържанието
- Жестове и дизайн на артикулации
- Бързи интеракции (shortcuts)
- Движение и глобална позиция на устройството
- Прототипи, прототипи, прототипи

5. Дизайн на мобилни приложения

- Йерархия на екраните
- Фокус върху навигацията
- Видове мобилни приложения
- Дайте си време
- Задържане на текущите потребители
- Туториали
- Скюморфизъм и плосък дизайн
- Отзивчив дизайн
- Монетизация
- Десет принципа на добрия дизайн

6. Как да започнем потребителски фокусиран дизайн за даден продукт

- Двата начални въпроса
- Брейнсторминг
- Стилове на мислене
- Мисловни карти
- Потребители всеки четвъртък
- Сторибордове
- Опознаване на потребителите
- Дефиниране на персони
- Случаи на употреба на продукта

7. Създаване на прототипи с ниска прецизност

- Писане на въпросници
- Провеждане на интервюта
- Хартиени прототипи
- Прототипи тип книга-игра
- Post-it прототипи
- Скрийншот прототипи
- Габаритни прототипи

8. Създаване на прототипи с висока прецизност

- Анимирани прототипи
- Видео прототипи
- „Магьосникът от Оз“
- Wireframes
- Софтуерни прототипи
- Функционални хардуерни прототипи

9. Оценяване на прототипа

- Кога да правим оценка
- Девет златни правила за дизайн на интерфейс
- „Put it online“
- Методи за оценка
- GOMS модел за натискане на клавиши

10. Провеждане на тестове с потребители

- Видове потребителски тестове
- Създаване на хипотеза
- Определяне на контролирани и тествани променливи
- Дизайн на теста
- Провеждане на теста
- Анализ на резултатите

11. Проекти в процес на научна разработка към момента

- Големи интерактивни повърхности
- Системи за неангажираща визуализация на информация
- Текстилни интерфейси
- Физически обекти като интерфейси
- Жестове и сканиране на пространството
- Лична изработка на продукти

12. Дизайн за потребители със затруднения

- Дизайн за възрастни потребители
- Дизайн за потребители със зрителни проблеми
- Дизайн за потребители с двигателни проблеми
- Звукова и осезаема обратна връзка
- Системи с гласов контрол
- Системи със зрителен контрол

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,