Видео

Видео от семинара на 14.01.2012г.

На 14.01.2012г. във ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“, учебен център SoftAcad изнесе семинар на тема „Обектно ориентирани бази данни“.
Видео от семинара можете да намерите тук:

Част 1 – Представяне на CouchDB
Част 2 – Представяне на MongoDB

Цялата новина

CLOSE
CLOSE