Софтуерно тестване

Цели на курса

Целта на курса е да даде базови практически познания и правилна психологическа нагласа за започване на работа като junior test engineer.
Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Материалът покрива голяма част от знанията, необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB.

Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov. Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа.
Всеки участник ще получи и сертификат от учебен център SoftAcad (не сертификат от ISTQB) при успешно завършване на курса.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа, от гледна точка на софтуерното тестване.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 2 месеца, (материалът ще бъде вместен в 60 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест върху материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 600 лв. и се заплаща в началото на курса.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

След завършване на курса

За успешно завършилите обучението предлагаме и курс за Автоматизирано софтуерно тестване.

В кои дни се провежда курсът, кога ще започнат нови групи и провежда ли се той във вашия град?

Този курс се провежда в градовете София и Пловдив. Вижте програмата за София тук, а тази за Пловдив тук.

На 18 август 2016г. (четвъртък) от 19:00 часа в София ще се проведе отворена консултация, за предстоящите ни обучения.
За повече информация: https://www.facebook.com/events/1252711841430099/

Програма на курса

Занятие 1 – Представяне на курса. Въведение в Софтуерното Тестване.
- качество, тестване и осигуряване на качеството
- етапи при разработването на софтуер
- състояние на бъговете
- спецификация
- очаквани и действителни резултати
- упражнение

Занятие 2 – Защо тестваме?
- въведение
- принципи на тестването
- погрешни схващания за тестването
- използване на статистики

Занятие 3 – Тест скриптове и Тест сетове.
- какво е тестови случай (test case)
- структура на тестови случаи (test cases structure)
- типове тестови случаи (test case types)
- резултати от изпълнението на тестови случаи (results of Test Case execution)
- поддръжка на тестови случаи (test cases maintainability)
- съвкупност от тестове (test suite)
- демонстрация на тест мениджмънт системи (TestLink, Jira with Zephyr for Jira)
- упражнение

Занятие 4 – Упражнения с тест мениджмънт системи (TestLink) и писане на тестови случаи (test cases)
- предимства на TestLink
- писане на тестови случаи
- търсене на тестови случаи
- репорти

Занятие 5 – Етапи в разработката на софтуер
- въведение
- описание на етапите при разработването на софтуер
- методологии и модели при разработването на софтуер (Agile, Waterfall и т.н.)

Занятие 6 – Етапи на софтуерното тестване.
- въведение
- описание на етапите в софтуерното тестване

Занятие 7 – Типове тестване.
- класифициране на типовете тестване по различни критерии
- описание на различните типове тестване
- упражнение

Занятие 8 – Подготовка за тестване .Тестови техники.
- въведение
- описание на различните тестови техники
- правилно използване на тестови техники
- „black box“ и „white box“ техники

Занятие 9 – Тестови техники. Упражнения
- упражнения c „black box“ техники
- упражнения c „white box“ техники

Занятие 10 – Менажиране на дефекти. Тест.
- системи за управление на дефектите (bug tracking systems)
- процедура за обработване на бъговете
- различни статуси на дефектите
- упражнение

Занятие 11 – Тестване на нови функционалности. Тестване на стари функционалности за регресионни проблеми.
- въведение
- оценяване на тестове по различни критерии. срокове
- входни и изходни критерии (entry/exit criteria)
- тест план
- въведение в регресионното тестване
- избиране на тестове за регресионно тестване
- планиране на ресурсите
- критерии, ползи и предимства на автоматизиране на регресионни тестове

Занятие 12 – Упражнение със система за управление и разработка на софтуерни проекти и проследяване на дефекти.
- въведение в JIRA
- упражнение с JIRA

Занятие 13 – Въведение в SQL.
- въведение в бази данни
- основни понятия в базите данни
- синтаксис на SQL езика
- основни заявки към базата данни
- опции за сложни SQL заявки
- манипулация на данните в базата данни
- сумарни функции
- упражнениe

Занятие 14 – Въведение в XML и HTML.
- въведение в XML
- кога използваме XML
- синтаксис на XML
- елементи в XML
- атрибути в XML
- въведение в HTML
- елементи в HTML
- атрибути в HTML
- линкове
- HTML редактори

Занятие 15 – Протоколи. Уеб услуги (Web services). Тестване на уеб услуги.
- какво е http
- какво е https
- web services
- въведение в използването на Soap UI
- упражнение

Занятие 16 –Тестване на софтуерен проект. Тест

Занятие 17 – Performance testing. Load testing. Основни метрики. Упражнение с JMeter.
- въведение в performance и load тестване
- описание на основните метрики при performance и load тестване
- анализиране на резултатите
- въведение в JMeter
- упражнение с JMeter

Занятие 18 – Въведение в автоматизираното тестване
- какво е XPath
- различни инструменти за автоматизирано тестване
- използване на firebug и firepath
- използване на Selenium IDE
- упражнение

Занятие 19 – Как да си намерим работа. Подготовка за интервюта.
- често задавани въпроси, свързани със софтуерното тестване по време на интервю
- поведение по време на интервю
- упражнения

Занятие 20 – Финален тест. Попълване на анкета за обратна връзка. Връчване на сертификати.

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса,

попълнете формата тук

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,