Програмиране с Java

Цели на курса

Целите на курса са представяне на основите на програмирането с може би най-търсения в момента език за програмиране – Java.
При добро усвояване на материала, се добива солидна основа за по-нататъшно развитие в сферата на програмирането и започване на работа като Junior Java Developer.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ както за хора, които нямат опит с програмирането с Java и искат да научат повече за езика, така и за напълно начинаещи в сферата на разработката на софтуер.
Предишен опит в програмирането е предимство, но не е задължителен.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, като материалът ще бъде вместен в около 100 астрономически часа – поне 25 лекции по 4 астрономически часа.
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 8 астрономически часа (2 пъти по 4 часа).
Те ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде разработен проект, който ще обхване всичко научено по време на обучението.

Лектор в курса: Велико Великов

  • Бакалавър по „Компютърни науки“ към СУ „Св. Климент Охридски“
  • Магистър по „Информармационни системи“ към СУ „Св. Климент Охридски“
  • 9+ години опит като софтуерен разработчик
  • Опит с Java – разработка на плъгини за Eclipse, ERP система за австрийския телеком А1
  • Опит с .NET Framework – разработка на ERP системи и счетоводен софтуер
  • Опит със C++ и Visual Basic – разработка на iCam systems software
  • Понастощем Главен мениджър в SoftAcad и разработчик в startup за онлайн игра

Получаване на сертификат

Предвидени са няколко проверки на знанията по време на курса, както и проект в края.
Всеки успешно завършил курса участник ще получи сертификат.

Цена на курса в град София

Цената на курса в град София е 275 лв на месец (825 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (550 лв.), а в началото на третия месец и останалата част от 275 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

След завършване на курса

За успешно завършилите обучението предлагаме и курс Програмиране с Java (Advanced ниво).

В кои дни се провежда курсът, кога ще започнат нови групи и провежда ли се той във вашия град?

Вижте програмата тук.

На 18 август 2016г.  (четвъртък) от 19:00 часа в София ще се проведе отворена консултация, за предстоящите ни обучения.
За повече информация: https://www.facebook.com/events/1252711841430099/

Учебна програма на курса

1. Представяне на курса и преподавателите. Примитивни типове данни. If-else statement
2. Цикли. While, for, do-while. Ключови думи break и continue
3. Масиви. Деклариране и инициализация. Обхождане и четене от конзолата. Двумерни масиви
4. Сортиране на масив. Практическо упражнение на едномерни и двумерни масиви
5. Низове. Въведение в ООП. Класове, обекти, методи
6. Референции, конструктори. Повече за използването на методи
7. Капсулиране на данни. Модификатори за достъп. Ключова дума final. Статични полета и методи
8. Практическо упражнение за използването на класове и методи.
9. Наследяване на класове. Използване на ключовата дума super
10. Интерфейси, абстрактни класове. Полиморфизъм
11. Практическо упражнение на всичко научено до момента
12. Изключения. Try-catch блок. Йерархия на изключенията
13. Обвити изключения, finally блок. Добри практики при използването на изключения
14. Контролно. Разглеждане на верните отговори и обобщение на наученото до момента.
15. Работа с графични компоненти Swing. JOptionPane, JFrame, JPanel. Рисуване в JPanel.
16. Вътрешни и анонимни класове. Обработка на събития при графичен потребителски интерфейс
17. Layout manager-и и разпределение на компонентите в JPanel
18. Практическо упражнение за работата с графични компоненти
19. Работа с потоци от данни и файлове. Сериализация
20. Структури от данни. Stack, Queue, List, Map, Set. Хеширане
21. Generics, Autoboxing и autounboxing
22. Нишки и многонишково програмиране
23. Разработване на курсови проекти
24. Разработване на курсови проекти
25. Разработване на курсови проекти
26. Представяне на проектите и връчване на сертификати

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса,

попълнете формата тук

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,