Програмиране със C# и .NET Framework

Цели на курса

Целите на курса са представяне на основите на програмирането с един от най-търсените езици в момента C# и платформата .NET на Microsoft.
При добро усвояване на материала, се добива добра основа за по-нататъчно професионално развитие в сферата на програмирането.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за хора, които или нямат опит с C# и програмиране, или искат да научат повече за езика и платформата.
Предишен опит в програмирането би бил предимство, но не е задължителен.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, (материалът ще бъде вместен в около 100 астрономически часа – поне 25 лекции по 4 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 8 астрономически часа (2 пъти по 4 часа).
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде разработен проект, който ще обхване всичко научено по време на курса.

Получаване на сертификат

Предвидени са няколко проверки на знанията по време на курса, както и проект в края.
Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване на курса.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 265 лв на месец (795 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (530 лв.), а в началото на третия месец и останалата част от 265 лв.

Цена на курса в град Пловдив

Цената на курса (в град Пловдив) е 220 лв на месец (660 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (440 лв.), а в началото на третия месец и останалата част от 220 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът, кога ще започнат нови групи и провежда ли се той във вашия град?

Този курс се провежда в градовете София и Пловдив. Вижте програмата за София тук, а тази за Пловдив тук.

Програма на курса

1. Working with the console. What is a compiler? What is the .NET framework? Built-in types, operators, if/else statement.
2. Loops.
3. Arrays. Memory layout of different types.
4. Simple sorting algorithms (Bubble Sort, Selection Sort). Exercises on loops and arrays.
5. Strings, reference types (classes), value types (structs), fields and methods.
6. Methods and constructors.
7. Access modifiers, properties, encapsulation, readonly fields and constants.
8. Exercises on object oriented programming.
9. Inheritance, the object type, overriding methods.
10. Interfaces, abstract classes, delegates, polymorphism.
11. Exercises on object oriented programming and polymorphism.
12. Exceptions. try/catch/finally. Creating custom exceptions. The switch statement.
13. Indexers. Implementing an ArrayList from scratch. Advanced sorting algorithms (Merge Sort, Quicksort).
14. Test.
15. Introduction to GUI programming with Windows Forms. Buttons, Message Boxes, Forms, painting shapes with the Graphics object.
16. GUI programming. Events, Anonymous methods and Lambda expressions.
17. Enums, attributes, using enums with the switch statement. Exercise – building a GUI calculator.
18. Generics. Building a Stack data structure.
19. IEnumerable<T>, iterator blocks, foreach loop. Using the different .NET Framework collections (List<T>, Stack<T>, Dictionary<TKey, TValue>, LinkedList<T>, Queue<T>, HashSet<T>, SortedList<T>, SortedDictionary<T>, SortedSet<T>) – how to choose.
20. Working with streams and files.
21. Threads and Tasks. Locking and deadlocks. Using asynchronous code to prevent blocking UI.
22. Overview of things not covered by the course – literal strings, nullable value types, property initializers, collection initializers, type inference with var, array type inference, anonymous types, extension methods, LINQ, variable number of parameters with params, out/ref arguments, named method arguments and default argument values, operator overloading, autoboxing, dynamic typing, async/await.
23-26. Working on project.

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса в град София,

попълнете формата тук

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса в град Пловдив,

попълнете формата тук

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,