Photoshop и принципи в дизайна

Цели на курса

Фокусът на курса е работа с най-популярната програма за обработка на изображения – Photoshop и запознаване с основните принципи в дизайна.

Ще се изучават задълбочено различните инструменти на Photoshop и създаването на добре композиран дизайн, насочен към конкретни групи от потребители. Ще бъде обърнато специално внимание и на комбинирането и използването на цветове, шрифтове и композирането на елементи. През цялото време на обучението ще бъдат обсъждани и разработвани практически задачи и проекти, свързани с обработка на снимки, дизайн на данни и информация (инфографики), дизайн на сайтове, рекламни банери и мобилни апликации.

Курсистите ще работят и по два големи проекта, където ще приложат придобитите знания. При постигане на добри резултати, тези проекти биха могли да се използват в бъдещото кариерно развитие на курсистите.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора, които имат желание да се занимават с графичен дизайн, дизайн за уеб или фотография. Подходящ е както за абсолютно начинаещи, така и за такива, които имат известни начални познания в сферата на дизайна и работата с Photoshop и имат желание да поставят основи за професионално развитие в областта. Предишен опит с Photoshop би бил предимство, но не е задължителен. Не са необходими умения за рисуване, а единствено желание за постигане на резултати и изграждане на красив дизайн.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 2.5 месеца, (материалът ще бъде вместен в 22 занятия, общо 88 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 8 астрономически часа (2 занятия от по 4 часа).
Занятията ще са смесени (лекции, демонстрации и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Лектор на курса: Мартин Маринов

  • Завършил 3 годишен курс (Academic Professional Degree) по “Мултимедиен дизайн и комуникации” в Бизнес академия, Орхус, Дания
  • Бакалавърска степен по „Създаване и развитие на дигитални концепции“ със специалност – дизайн и “usability“ от Университет по дизайн и технологии, Копенхаген, Дания
  • 3+ години професионален опит като графичен и уеб дизайнер в Дания, Испания и България
  • Първо място в състезание по “Experience economy” в Бизнес академия – Орхус, Дания, с проект, който успешно създаде голяма доза емпатия в потребителите си към хората с проблеми със зрението и техните затруднения в навигирането по улиците на градовете
  • Опит в дизайн на дигитални решения за фирми като Suzuki и Lego
  • Опит в дизайна на софтуерни решения за едни от най-големите медийни сайтове в България и Дания
  • Съосновател на две startup компании
  • Автор на курса „Photoshop и принципи в дизайна“ в SoftAcad

Получаване на сертификат

Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 260 лв. на месец (или 650 лв. за цялото обучение от 2.5 месеца).
В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (434 лв.), а след навлизането в 3-тата част от обучението (след лекция 15) и останалата част от 216 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Изисквания за практическата част

За упражненията и практическата част всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Минималните изисквания са операционна система Windows (Vista или по-горна версия) или Mac OS X, поне 2GB RAM памет и поне 4GB свободна памет на hard disk-а. Необходимият софтуер (Adobe Photoshop) е препоръчително, но не и задължително да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът и кога ще започнат нови групи?

Вижте графика тук.

Програма на курса

Занятие 1. Запознаване с курса. Запознаване с програмата Photoshop и какво е дизайн
- Инсталиране и запознаване с интерфейса на програмата
- Въведение в дизайна. Какво е дизайн, каква е разликата между дизайн и изкуство
- История и тенденции
- Векторна и растерна графика
- Дизайн за уеб и принт
- Color modes (RGB, CMYK, Pantone)
- Размери, резолюции и видове разширения на снимки

Занятие 2. Photoshop
- Създаване на файлове и работа със слоеве (layers)
- Навигиране в документа и запазване. Hand tool, zooming, image size and resolutions, new view and duplicate, canvas size, crop, saving images

Занятие 3. Photoshop
- Модове и цветови корекции. Color picker, цветове и цветови библиотеки (swatch), eyedropper and info paletter
- Селектиране и работа с маски. Pen tool, marquee selection tools, Lasso & wand selection tools, транформиране на селекции
- Добавяне и работа с текст
- Упражнение

Занятие 4. Photoshop
- Инструменти за рисуване, плътни цветове и преливки (gradients)
- Инструменти за ретуш
- Филтри и работа със снимки
- Упражнение

Занятие 5. Photoshop
- Обработка на снимки и картинки. Рязане, филтри, добавяне на елементи от различни снимки в една композиция
- Упражнение

Занятие 6. Photoshop
- Упражнение

Занятие 7. Основи в дизайна
- Типография. История, какво са серифи, кернинг, тракинг, избиране и използване на подходящи шрифтове
- Цветове. Психология на цветовете, теория за цветовете, какъв ефект имат цветове върху нас и поведението ни, избиране на подходящи цветове
- Упражнение и вдъхновение

Занятие 8. Елементи и принципи в дизайна
- Елементи. Линия, форма, посока, размер, текстура
- Принципи. Баланс, градация, подравняване, контраст, повторение, отдалеченост, симетрия, йерархия, правила на Гесталт, Златното Сечение и други
- Стартиране на проект CV. Дефиниране на проблеми, brainstorming и разглеждане на подобни CV-та и стилове (inspiration and research)

Занятие 9. Дизайн за определена група от хора (Target group)
- Как определяме таргет групата
- Работа с потребителски сценарии и персони
- Лого дизайн и корпоративна идентичност
- Работа по проект CV. Определяне на таргет група, изработване на лого, избиране на стил, цветове и идентичност

Занятие 10. Работа по проект и дизайн на данни (инфографики)
- Дизайн на информация и данни (инфографики)
- Работа по проект CV. Определяне на съдържание и информация, имплементиране на избраните цветове и стилове

Занятие 11. Работа по проект и как да генерираме на идеи
- Генериране на идеи
- Иконки, индекси, символи
- Работа по проект CV

Занятие 12. Работа по проект и психология в дизайна
- Какво друго трябва да знаем за хората (част 1) – интересни факти свързани с човешката психология, които се използват от дизайнерите
- Работа по проект CV

Занятие 13. Работа по проект
- завършване на проектите и презентиране

Занятие 14. Дизайн за уеб. Банери
- Google adSense и други рекламни мрежи – размери на банери, стандарти и видове
- Изработка на уеб банери – статични и анимирани ( .gif)
- Упражнение

Занятие 15. Дизайн за уеб. Уеб сайтове и мобилни приложения
- Дизайн на сайтове. Основни принципи, навигация, резолюции (responsive, liquid, adaptive, static), браузъри.
- Мобилни приложения. Основни принципи за дизайн на приложения за iOS и Android.
- Какво са Wireframes, sitemap, flowchart

Занятие 16. Дизайн за уеб. Проект
- Стартиране на проект Портфолио. Идентифициране на стилове, идентичност и лого (вече съществуващи от предния проект).
- Определяне на информационна архитектура и flow. Изработка на wireframes, sitemaps, flowcharts

Занятие 17. Дизайн за уеб. От wireframes към mockups
- Работа по проект Портфолио. Mockups

Занятие 18. Дизайн за уеб. Работа по проект и психология в дизайна
- Какво друго трябва да знаем за хората (част 2)
- Работа по проект Портфолио. Mockups

Занятие 19. От mockup към работещ сайт
- Как да си направим сайт без да знаем да програмираме
- Избиране на website builder по желание и превръщане на mockup в сайт

Занятие 20. Дизайн за други култури
- Intercultural communications. Как различната култура влияе на дизайн подхода. Примери.
- Работа по проект Портфолио

Занятие 21. Презентиране
- Как да презентираме продукта си (или себе си). Elevator pitch (30 seconds)
- Работа по проект Портфолио

Занятие 22. Завършване на проект Портфолио
- Презентация на проекти
- Ресурси и линкове

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,