Разработка на мобилни приложения с Android

Цели на курса

Основните цели на курса са получаване на познания за това, как се разработват приложения за мобилни устройства (имайки предвид спецификата на тези устройства: телефони, таблети и т.н), както и задълбочен поглед над Android SDK. Ще се разгледат всички необходими средства за това, като курсът цели да даде разширени познания по Android SDK, основните му компоненти и вградени библиотеки. В курса се демонстрира и разработката на примерни приложения от нулата, както и какви са добрите практики за това. По време на обучението, всеки курсист ще трябва да разработи като финален проект приложение по своя собствена идея или по тема, зададена от преподавателя.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за хора, които имат добри познания и опит с езика за програмиране Java, или с някой друг обектно-ориентиран език. Препоръчителни са и минимални познания по езика SQL и работата с релационни бази от данни. Предишен опит с Android SDK или в разработката на мобилни приложения би бил предимство, но в никакъв случай не е задължителен.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, (материалът ще бъде вместен в около 100 астрономически часа – 25 лекции по 4 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 8 астрономически часа (2 пъти по 4 часа).
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде разработен проект, който ще обхване всичко научено по време на курса.

Получаване на сертификат

Предвидени са няколко проверки на знанията по време на курса, както и проект в края.
Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване на курса.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 295 лв на месец (885 лв. за цялото обучение).

В началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (590 лв.), а в началото на третия месец и останалата част от 295 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът, кога ще започнат нови групи и провежда ли се той във вашия град?

Вижте програмата тук.

Програма на курса

1. Introduction to Android and Mobile Development.
2. Architecture of Android and Development Environment.
3. Application Fundamentals.
4. Activities. Process Lifecycle. Intents and Intent Filters.
5. Basic GUI Programming. Views.
6. Layout Management.
7. Resource Management and Localization.
8. Application Menu. Action Bar.
9. Notifications.
10. Advanced Android Development. Fragments. Loaders.
11. Basic Data Storage.
12. Server communication. Parsing JSON and XML.
13. Background Task Processing and Services.
14. Multimedia Programming.
15. Broadcast Receivers.
16. Location-based Services.
17. SQL Database Storage. Content Providers.
18. Testing Android Applications.

 

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса,

попълнете формата тук

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,