Лектори

Екипът ни разполага с дългогодишен опит в сферата на софтуерните технологии. Преподавателите ни продължават да прилагат професионално знанията си, което е задължително за да можем да предложим обучения, които да са в крак със съвременните нужди и тенденции в IT индустрията.
В тази страница ви предлагаме кратко описание на всеки член от екипа ни.


Николай Томитов

Курсове: Програмиране с Java, Бази данни, Advanced Java Programming

 • Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 7+ години професионален опит в софтуерната разработка
 • Съосновател и управител на SoftAcad
 • 4+ години опит с преподавателска дейност
 • Сертифициран за „Oracle Certified Java Programmer (OCPJP)“, „Oracle Certified Database Administrator Associate (OCA DBA)“, „Certified Scrum Master (CSM)“, „IBM Certified Solution Developer – Wepsphere Portal V6″
 • Лауреат от националната олимпиада по информатика през 2006 година
 • Второ място на състезание по информатика на зимните ученически състезания през 2005 година
 • Преподавател в академиите на MentorMate(в курса по iOS) и Imperia Online (в обученията по PHP/MySQL и Java/Android)
 • Организатор и лектор на семинар за документно-ориентирани бази данни, провел се във ФМИ при СУ през януари 2012г.
 • Гост-лектор в курса на Telerik Academy „Разработка на софтуер в cloud среда“

Мирослав Миронов

Курсове: Програмиране с Java, Разработка на мобилни приложения с Android

 • Бакалавър по Информатика към СУ „Св. Климент Охридски“
 • Над 5 години опит като преподавател по програмиране
 • Над 6 години опит като софтуерен инженер, 5 от които като разработчик на Android приложения и Java модули
 • Специалист в проектирането и имплементирането на потребителски приложения в областта на финансите
 • Научни и преподавателски интереси във функционалното програмиране и структурите от данни

Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java ProgrammingРазработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
 • 5+ Години опит като софтуерен инженер
 • Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
 • Преподавател в ТУЕС по C и Python
 • Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
 • Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
 • Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Велико Великов

Курсове: Програмиране с JavaПрограмиране със C# и .NET FrameworkБази данни

 • Бакалавър по „Компютърни науки“ към СУ „Св. Климент Охридски“
 • Магистър по „Информармационни системи“ към СУ „Св. Климент Охридски“
 • 9+ години опит като софтуерен разработчик
 • Опит с Java – разработка на плъгини за Eclipse, ERP система за австрийския телеком А1
 • Опит с .NET Framework – разработка на ERP системи и счетоводен софтуер
 • Опит със C++ и Visual Basic – разработка на iCam systems software
 • Понастощем Главен мениджър в SoftAcad и разработчик в startup за онлайн игра

Данаил Алексиев

Курсове: Бази данни, Advanced Java Programming, Разработка на мобилни приложения с Android

 • Магистър инженер, специалност „Компютърни системи и технологии“ в ТУ – София
 • 7+ професионален опит като програмист. В момента Android Development Team Lead в Imperia Online
 • 5+ преподавателски опит
 • Съавтор на книгата „Въведение в програмирането с Java“
 • Лектор в безплатен курс по Java EE в ТУ-София
 • Преподавател във вътрешно фирмени обучения за служителите в Imperia Online
 • Лектор на семинар за документно-ориентирани бази данни, провел се във ФМИ при СУ през януари 2012г.
 • Участник в национален кръг на олимпиади по физика и чужди езици

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java

 • Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
 • Съосновател и управител на SoftAcad
 • 3+ години опит с преподавателка дейност
 • Автор на курса „Програмиране с Java“ в SoftAcad
 • Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Николай Минчев

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалавър по Компютърни науки и Математика в Американския университет в България
 • 6+ години професионален опит като софтуерен разработчик
 • 3+ години опит като преподавател
 • Сертифициран по „Oracle Application Development Framework 11g Certified Implementation Specialist“, „Oracle Application Development Framework 11g PreSales and Sales Consultant“
 • Награда за високи постижения по компютърни науки от Американския университет в България
 • 3 място от Telerik Programming Competition 2008
 • Състезател по физика с множество награди и медали от държавни олимпиади

Любомир Славилов

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалавър по специалност „Инженерна Физика – Квантова електроника и лазерна техника“ в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 9+ професионален опит като софтуерен разработчик. В момента Senior PHP developer в Imperia Online
 • Професионален опит като Bussines Analyst и Project Manager
 • Участвал в множество конференции и семинари на тема web, web development и web marketing
 • Собственик на web компанията Noway Media
 • Сертификати за Usability Testing, UX, Adaptive Path design

Димо Хубенов

Курсове: Програмиране с Java

 • Бакалавърска степен със специалност „Софтуерно инженерство“ от ФМИ на СУ
 • Изучава магистърска програма „Разпределени системи и мобилни технологии“ във ФМИ на СУ
 • 4+ години като професионален разработчик на софтуер, изцяло с Java-базирани технологии
 • 4+ години опит с релационни бази данни
 • Едногодишен опит в управлението на екипи

Михаил Йорданов

Курсове: Програмиране с Java

 • Бакалавър по „Компютърни науки“ в СУ Климент Охридски
 • Магистър по „Софтуерни технологии“ в СУ Климент Охридски
 • 8+ години опит в разработката на софтуер
 • Понастоящем Senior Software Engineer в Questers (WilliamHill)
 • Преподавателски опит във Факултета по математика и информатика в СУ „Климент Охридски“

Боян Пейчев

Курсове: Основи на Linux системната администрация

 • Бакалавърска степен по специалност „Бизнес информатика“ в УНСС
 • 6+ години опит като софтуерен разработчик
 • В момента Lead Developer в XS Software
 • 5+ години опит в разработката и проектирането на cloud и хостинг решения
 • 2+ година опит в проектирането на системи за управление на бизнеса
 • Основател на ClouDNS и създател на система за управление и синхронизация на сървъри по цял свят

Деница Евтимова

Автоматизирано софтуерно тестване

 • Бакалавър по Информатика СУ „Св. Климент Охридски“
 • 16+ години професионален опит като Java програмист
 • 7+ години преподавателски опит по WebDynpro SAP Labs Bulgaria
 • 2+ година преподавателски опит с Java
 • Понастоящем QA Architect в Paysafe България
 • Сертифицирана за Java 6 разработчик
 • Автор на патент US 7360170 B1 “Graphical
  User interface and background search methodology for creating references between software components”

Димитър Димитров

Курсове: Основи на Linux системната администрация

 • Следващ бакалавърска програма Приложна Математика към ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски“
 • 5+ години опит като Системен Администратор. Работодатели: Hewlett-Packard Bulgaria, Interoute
 • 2+ години опит в разработката на автоматизации за среди изградени на основата на Linux OS
 • Сертификации: Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer
 • Допълнителни Курсове: HP-UX Administration For Experienced Administrators, HP-UX Performance and Tunning

Хюсеин Тюркмен

Курсове: Софтуерно тестване

 • 6+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
 • 4+ години професионален опит в автоматизирано тестване
 • 2+ години професионален опит като Database Developer
 • Бакалавър по специалност „Бизнес информатика“ в УНСС
 • Магистър по специалност „Икономика на търговията“ в УНСС
 • Работил по проекти за: Мобилтел ЕАД, Bourne Leisure Ltd , Reader’s Digest, Learndirect и други
 • Работил като QA Lead в LearnDirect ltd (TechHuddle)
 • Настояща позиция Senior Automation Engineer в Netage solutions
 • Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
 • Допълнителни курсове – Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I
 • Съавтор на статия на тема Data Quality за конференция ISTA

Деян Жеков

Курсове: Програмиране с JavaБази данни

 • Бакалавърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ от Технически Университет Варна
 • Магистър в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – специалност Технологично Предприемачество и Иновации в Информационните Технологии
 • 6+ години професионален опит като софтуерен разработчик
 • 5+ години професионален опит при разработка на софтуер с Oracle бази от данни – дизайн, разработка и имплементация използвайки SQL и PL/SQL
 • Участия в редица локални и международни софтуерни проекти в областта на застрахователния софтуер
 • Oracle Certified Associate (OCA) Java 7 SE Programmer
 • Oracle Certified Professional (OCP) Java 7 SE Programmer

Калоян Гинчев

Курсове: Софтуерно тестване

 • Бакалавър – Инженер по Специалност „Комуникационна техника и технологии“, Технически Университет – София
 • Педагогическо образование профил Математика, ПУ „Паисий Хилендарски“
 • 5+ години в Сферата на Quality Assurance
 • 2 години опит в тестването на hardware
 • Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
 • Понастоящем Senior QA в Playtech Bulgaria

Александър Виденов

Курсове: Web design и Front-End Development

 • Бакалавър по „Бизнес и финанси“, бакалавър по „Бизнес администрация“ в Нов Български Университет.
 • 8+ години професионален опит като front end web developer
 • 6+ години професионален опит като уеб дизайнер
 • 2+ години опит като backend developer
 • В момента Front end web developer в eMerchantPay

Филип Бонев

Курсове: Web-design и Front-end development

 • Бакалавър по „Счетоводство“, Университет за национално и световно стопанство УНСС – София
 • 10+ години опит в разработката на уеб сайтове
 • 5+ години опит в поддръжката и администрацията на гейм сървъри
 • 3+ години професионален опит като front end web developer
 • Понастоящем Senior Front-End developer в Дантек ООД

Мирослава Господинова

Курсове: Софтуерно тестване

 • Бакалавър по Информатика към СУ „Св. Климент Охридски“
 • Магистър по Управление на проекти по информационни технологии към НБУ
 • 6+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
 • Понастоящем Senior QA в OrderDynamics
 • Сертфицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“ и „ISTQB Certified Tester – Advanced Level – Test Analyst“

Панайот Солаков

Курсове: Софтуерно тестване

 • Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • 8+ години опит като Quality Assurance Engineer
 • Понастоящем QA Team Leader в Playtech Bulgaria
 • Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“

Ралица Добрева

Курсове: Софтуерно тестване

 • Магистър по специалност „Управление на проекти“ в НБУ
 • 7+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
 • 1 година опит в ръчно тестване
 • 6+ години опит в SAP Labs., свързан с автоматично и ръчно тестване, администриране на тестови системи, разработка и поддръжка на софтуер
 • Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
 • 1+ година преподавателски опит
 • ментор на лятна практика на студенти от ТУ

Георги Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

 • Бакалавърска степен по специалност „Информационни системи“
 • Магистърска степен по специалност „Технологично предприемачество и иновации в ИТ“
 • 6+ години опит като Quality Assurance Engineer
 • Понастоящем Senior QA Engineer в еCommera

Анета Петкова

Софтуерно тестване

 • Бакалавърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София
 • Магистърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София“
 • 4+ години опит като Quality Assurance Specialist, manual & automation
 • В момента Senior Automation Engineer в Aviaso

Станимир Каросеров

Курсове: Програмиране с Java

 • Магистърска степен по „Информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • 15+ години опит като софтуерен разработчик
 • 7+ години опит като Java разработчик
 • 3+ години опит с iOS и 2+ години опит с Android
 • Опит в програмиране на микроконтролери и разработка на игри
 • Понастоящем, CTO на Swipes Incorporated.

Дамян Станчев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалавър по „Софтуерно Инженерство“ в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 4+ години професионален опит като PHP/SQL/JavaScript разработчик
 • 3+ година професионален опит като JavaScript back-end разработчик
 • Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
 • Опит в изграждането на софтуерни решения за едни от най-големите медийни сайтове в България

Банко Стоянов

Курсове: WordPress и изграждане на онлайн бизнес

 • Бакалавър “Бизнес администрация” към International Business School
 • 13+ години професионален опит в разработката на уеб проекти
 • 12+ години опит с affiliate marketing, drop shipping и медийна реклама
 • 7+ години професионален опит с различни CMS системи
 • Лектор в множество конференции и семинари
 • Съосновател и собственик на най-големия форум за бизнес и онлайн маркетинг в България (www.predpriemach.com)

Иван Конданински

Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалавър “Компютърни системи и технологии” към ТУ София
 • 13+ години професионален опит в софтуерната разработка
 • 5+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
 • 6+ години опит с различни CMS базирани на PHP
 • 7+ професионален опит в разработката на Front-End
 • 2+ години опит в администрирането на Web servers
 • Водещ в множество конференции и семинари

Георги Соколов

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към ФМИ на Пловдивския университет
 • 11+ години опит като софтуерен разработчик – 8 от тях с PHP/MySQL и свързани с тях технологии
 • 6 години опит с преподавателска дейност
 • Лектор в конференции през 2007-2008
 • В момента съдружник и управител(Head of Development) в Dazines – английска компания за разработка на висококачествени Интернет приложения и сайтове
 • Успешно участие в големи Интернет проекти – с над 2 милиона уникални посетителя дневно

Михаил Шишков

Курсове: Програмиране със C# и .NET Framework

 • Бакалавърска степен по „Компютърни Системи и Технологи“ от Технически Университет Варна
 • Магистърска степен по „Софтуерно Инженерство“ от Технически Университет Варна
 • 7+ години професионален опит като софтуерен разработчик.
 • Участвал в разработката на банков софтуер за VISA и MasterCard
 • Участие в разработката на различни Open Source компоненти.
 • Основател на CODE Insiders LTD

Христо Митев

Курсове: Програмиране със C# и .NET Framework

 • Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Софтуерни технологии
 • 6+ години професионален опит със C# и.NET
 • 10+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения и интеграции.
 • 3+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения

Любомир Стефанов

Курсове: Програмиране с Java

 • Бакалавър по Информатика към ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“
 • 12+ години опит като професионален разработчик на софтуер
 • 9+ години опит като Java разработчик
 • Понастоящем, старши софтуерен разрaботчик в Experian

Галин Денев

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL, Front-end development

 • 5+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
 • 3 години професионален опит в разработването на ExtJS приложения
 • 3 години опит в управлението на екипи
 • 1 година преподавателски опит
 • Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
 • Понастоящем Senior Team Lead в RewardGateway UK

Пламен Стоев

Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • 6+ години опит в разработването на уеб приложения
 • 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
 • 3+ професионален опит в разработката на Front-End
 • Понастоящем Senior Backend developer в RewardGateway UK

Стефан Атанасов

Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

 • Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
 • Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
 • 5+ години опит в разработването на уеб приложения
 • 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
 • 2+ професионален опит в разработката на Front-End
 • Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

Мартин Маринов

Курсове: Photoshop и принципи в дизайнаОснови на User Experience Design

 • Завършил 3 годишен курс (Academic Professional Degree) по “Мултимедиен дизайн и комуникации” в Бизнес академия, Орхус, Дания
 • Бакалавърска степен по „Създаване и развитие на дигитални концепции“ със специалност – дизайн и “usability“ от Университет по дизайн и технологии, Копенхаген, Дания
 • 3+ години професионален опит като графичен и уеб дизайнер в Дания, Испания и България
 • Първо място в състезание по “Experience economy” в Бизнес академия – Орхус, Дания, с проект, който успешно създаде голяма доза емпатия в потребителите си към хората с проблеми със зрението и техните затруднения в навигирането по улиците на градовете
 • Опит в дизайн на дигитални решения за фирми като Suzuki и Lego
 • Опит в дизайна на софтуерни решения за едни от най-големите медийни сайтове в България и Дания
 • Съосновател на две startup компании (EWM Interactive и You Know Tennis)
 • Автор на курса „Photoshop и принципи в дизайна“ в SoftAcad

Стефан Иванов

Курсове: Основи на User Experience Design

 • Бакалавърска степен по „Компютърни системи и технологии“ към ФКСУ на ТУ София
 • Магистърска степен по „Медийна информатика“ към RWTH-Aachen, Ахен, Германия
 • 3+ години професионален опит в софтуерната разработка
 • 4+ години опит в сферата на User Experience Design
 • Разработчик на iOS приложения към Wacom Europe GmbH
 • Преминал обучение по менажиране на софтуерни проекти SimulTrain® през 2011 година
 • Автор на курса Основи на User Experience Design в SoftAcad
 • Участник в проект за потребителски фокусиран дизайн на игра за MS Kinect към Fraunhofer FIT, Санкт Аугустин, Германия
 • Работил по множество проекти към The Media Computing Group, Ахен, Германия
 • Участник в Sofia Startup Weekend

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,