Основи на Linux системната администрация


Цели на курса

Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.

При добро усвояване на материала, участниците биха могли да започнат работа като младши системни администратори или специалисти по техническа поддръжка в доставчици на онлайн услуги (хостинг, виртуални сървъри и други). Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти и системи. Подходящ е за хора, които се интересуват от Linux операционни системи, като е обърнато специално внимание на Ubuntu.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на системното администриране. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (програмисти, QA специалисти и други), но желаят да получат основни познания за операционната система, на която работят повечето онлайн проекти и услуги.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е малко повече от 2 месеца (22 занятия в 11 седмици).

Всяка седмица са предвидени занятия в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).

Получаване на сертификат

Всеки участник ще получи сертификат от учебен център SoftAcad при успешно завършване на курса.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 560 лв. и се заплаща в началото на курса.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп, който трябва да може да отдели 1GB RAM за виртуална машина, която да се използва за тестова или експериментална среда. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът и кога ще започнат нови групи?

Вижте разписанието тук.

Програма на курса

1. Въведение и основи

 1. История и въведение в линукс.
 2. Принципи на свободния софтуер.
 3. Разглеждане на основни дистрибуции.
 4. Файлови системи. Swap.
 5. Файлова организация и основни дялове.
 6. Потребители и групи. Root потребител.

2. Инсталиране на centOS

 1. Инсталиране и подготовка на VirtualBox за тестови и експериментални инсталации на операционни системи.
 2. Разглеждане на процеса на стартиране на операционната система
 3. Инсталиране на centOS чрез графичен инсталатор.
 4. Запознаване с пакетния мениджър на centOS.

3. Команден ред

 1. Документация и помощни инструменти.
 2. Основни команди. Работа с файлове и доректории.
 3. Пренасочване на входа и изхода.

4. Текстообработка

 1. Четене и редактиране на текстови файлове.
 2. Търсене във файлове. Работа с филтри.

5. Локация

 1. Системни файлове.
 2. File hierarchy standard (FHS).
 3. Намиране на файлове.

6. Пакетен мениджър

 1. Инсталиране на пакети чрез rpm
 2. Създаване на локално рипозитори
 3. Инсталиране на пакети през локалното рипозитори

7. Потребители и правата на достъп

 1. Работа с потребители и групи и системни файлове свързани с тях.
 2. Управление на правата на достъп до файлове и директории.

8. Управление на процеси

 1. Мониторинг на активните процеси.
 2. Комуникация. Изпращане на сигнали.
 3. Child процеси.

9. Управление на локалните дискове

 1. Добавяне на нов диск към системата
 2. Намиране на системните дискове
 3. Създаване на дялова таблица(partition table) и primary, extended и logical дялове

10. Logical Volume Manager (LVM)

 1. Въведение – предимства на LVM
 2. Основни компоненти: Physical Volume, Volume Group, Logical Volumе
 3. Създаване на файлова система използвайки LVM
 4. Разширяване размера на файлова система
 5. Намаляване на размера на файлова система

11. Допълнителни теми свързани с LVM

 1. Какво представляват RAID 0(stripe), RAID 1(mirror)
 2. Създаване на Volume Group имплементиращи RAID 0 и RAID 1
 3. Смяна на диск в LVM конфигурация
 4. Добавяне на нов диск към Volume Group

12. Bash и bash scripts

 1. Въведение.
 2. Типове shell.
 3. Изпълнение на команди.
 4. Създаване на блокове.
 5. Разработка на добри scripts, добри практики.

13. Писане и дебъгване на scripts

 1. Създаване и изпълнение на bash scripts
 2. Дебъгване на bash scripts.
 3. Variables
 4. Aliases
 5. Functions
 6. Differing features – sh, bash, ksh, csh

14. Regular expression

 1. Основи и въведение
 2. Използване на grep с regular expression.
 3. Pattern matching using bash features.

15. Автоматизирани задачи

 1. Работа с cron jobs.
 2. Init процеси и runlevels.

16. Управление на услуги (service)

 1. Настройване на различни услуги да се стартирват при зареждане на ОС
 2. Настройване на FTP server
 3. Настройване на NTP client

17. Основи на мрежите

 1. Основи на TCP/IP и това как работи интернет.
 2. Конфигуриране на LAN интерфейси. DHCP.
 3. DNS resolv.

18. Network File System

 1. Какво представлява Network File System (NFS)
 2. Kонфигуриране на nfs server и nfs client

19. Отдалечен достъп

 1. Инсталиране и конфигуриране на OpenSSH сървър.
 2. Работа и управление на SSH.
 3. Прехвърляне на файлове чрез SSH от една Linux машина на друга.

20. LAMP

 1. Инсталиране и конфигуриране на Apache уеб сървър.
 2. Инсталиране на PHP и допълнителни модули.
 3. Инсталиране на MySQL Server и phpMyAdmin.
 4. Пускане на тестови уеб сайт на конфигурирания сървър.

21. Firewall и TCP wrappers

 1. Работа с iptables.
 2. Филтриране на различни видове трафик, портове/услуги, IP адреси.
 3. Филтриране достъпа към определени услуги използвайки tcp wrappers

22. Тест

23. Разглеждане на резултатите от теста и връчване на сертификатите

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса,

попълнете формата тук

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,