Front-end development

Описание на курса

Курсът въвежда в основите на разработката и изграждането на уеб сайтове. Показват се добрите практики за изграждане на цялостен интерактивен дизайн. Курсистите ще имат възможността да се запознаят с основите на HTML5, CSS3 и JavaScript. В процеса на обучение ще се разгледат и начините за изграждане на адаптивен дизайн, посредством Bootstrap и LESS, както и популярното “рязане” на сайтове (slicing).

Ще се обърне голямо внимание на правилните начини при изграждане на уеб сайтове, както от дизайнерска и структурна гледна точка, така и от SEO гледна точка.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора, които нямат опит с изграждането на уеб сайтове и front-end-development. Подходящ е за начинаещи и не се изисква никаква предварителна подготовка или знания.
Предишен опит в разработката на front-end е предимство, но не е задължителен.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, като материалът ще бъде вместен в 75 астрономически часа – 25 лекции по 3 астрономически часа.
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).
Те ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде разработен проект, който ще обхване всичко научено по време на обучението.

Получаване на сертификат

Предвидени са няколко проверки на знанията по време на курса, както и проект в края.
Всеки успешно завършил курса участник ще получи сертификат.

Цена на курса в град Пловдив

Цената на курса в град Пловдив е 220 лв. на месец (660 лв. за цялото обучение).

За записване в курса се заплаща 2/3 от сумата (440 лв.) преди старта на обучението, а в началото на третия месец и останалата част от 220 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът, кога ще започнат нови групи и провежда ли се той във вашия град?

Вижте програмата тук.

Програма на курса

1. How the web works. Different tools for developing websites. HTML Basics.
2.Text, Lists and Links in HTML.
3. Working with Tables. Images and different image formats. Forms in HTML5 and form validation.
4. HTML5 Layout. Creating example HTML5 layout.
5. Introduction to CSS. Selectors, Styles, Classes.
6. Colors in CSS. Text manipulation. Box model and adding Background.
7. Styling Tables, Lists and Forms. Controlling the position of elements.
8. HTML5 Layout. Grid Layout. Responsive design and media queries.
9. Bootstrap framework and LESS.
10. Creating example project with HTML5 and CSS3. Slicing demonstration. Introduction into good SEO design when developing web sites.
11. Test on HTML5 and CSS3.
12. Introduction to JavaScript. Variables and data.
13. Operators and expressions in JavaScript. Conditions.
14. Loops.
15. Arrays and strings.
16. Functions in JavaScripts. Exercises.
17. Objects in JavaScript.
18. Introducing Document Object Model (DOM Tree). Events.
19. Introduction into jQuery library and jQuery DOM API. jQuery Plugins and Addons.
20. JSON и AJAX.
21. Exercises.
22. Test on all material.
23. Project development.
24. Project development.
25. Project development.
26. Presentation of the projects and sertificates.

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,