Бази данни

Цели на курса

Целта на курса е да се получат добри основни познания за релационните бази от данни и езикът за заявки SQL. След края на обучението, курсистите ще могат да правят както основни, така и усложнени запитвания към релационна база, ще могат да проектират и създават релационни бази и да оптимизират тяхната работа. Курсът е базиран на специална версия на базата Oracle, предназначена за обучения, но придобитите знания в по-голямата си част ще бъдат общовалидни за повечето известни и широко използвани релационни бази от данни. Програмата включва и въведение в езика PL/SQL, който се използва за добавяне на програмна логика в Oracle.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен както за напълно начинаещи, така и за хора с известен опит, които искат да надградят познанията си по темата. Подходящ е за хора, които желаят да започнат работа в сферата на програмирането, тъй като базите данни са неизменна част от почти всеки съвременен софтуерен проект.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 2 месеца, като всяка седмица са предвидени занятия в общо 7 астрономически часа (2 пъти по 3.5 часа).
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде разработен проект, който ще обхване всичко научено по време на курса.

Получаване на сертификат

Предвидени са няколко проверки на знанията по време на курса, както и проект в края.
Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване на курса.

Цена на курса в град София

Цената на курса (в град София) е 590 лв. и се заплаща в началото на курса.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението, е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът и кога ще започнат нови групи?

Вижте програмата за София от тук.

На 18 август 2016г. (четвъртък) от 19:00 часа в София ще се проведе отворена консултация, за предстоящите ни обучения.
За повече информация: https://www.facebook.com/events/1252711841430099/

Програма на курса

1. Relational Database Fundamentals
2. Introduction to Oracle
3. Database Modelling
3.1 Database objects
3.1.1 Tables
3.1.2 Constraints
3.1.3 Indexes
3.1.4 Sequences
3.1.5 Views
3.1.6 Packages
3.2 E/R Diagrams
3.3 Using tools for DB Modelling
4. Basic SQL Statements
4.1 Data Definition Language
4.1.1 CREATE statement
4.1.2 ALTER statement
4.1.3 DROP statement
4.2 Data types
4.3 Transactions
4.4 CRUD Operations
4.4.1 INSERT statement
4.4.2 UPDATE statement
4.4.3 DELETE statement
4.4.4 SELECT statement
4.5 WHERE clause
4.6 ORDER BY clause
5. Advanced SQL
5.1 JOIN Statement
5.1.2 INNER JOINs
5.1.3 OUTER JOINs
5.1.4 NATURAL JOINs
5.2 Nested SELECT Statements
5.3 Group Functions
5.4 GROUP BY Clause
5.5 Oracle Functions
6. PL/SQL Language
6.1 Stored Procedures
6.2 User Defined Functions
6.3 Oracle Data Types
6.4 Cursors
6.5 Transactions
6.6 Error handling
7. Optimizations
7.1 Explain plans
7.2 Indexes
7.3 Optimizing SQL Queries

 

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса,

попълнете формата тук

 

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,