Автоматизирано софтуерно тестване

Цели на курса

Обучението изгражда основите и развива практически умения в следните области:

 • работа в Agile среди
 • основи на програмирането с езика Java
 • unit testing с JUnit и TestNG
 • тестване на RESTful webservices, ръчно и автоматизирано
 • бази данни и Source Control системи
 • автоматизирано тестване със Selenium WebDriver

С предоставените знания ние подготвяме курсистите за реална работа като Junior Automation Test Engineer. Курсът е до голяма степен практически ориентиран и съдържа много примери и добри практики използвани в реални проекти.

Курсът е предназначен за:

 • хора преминали през курс по основи на софтуерното тестване, без познания по програмиране и автоматизирано тестване
 • работещи Manual QA специалисти, желаещи да се усъвършенстват в сферата на автоматизираното тестване
 • IT специалисти с минимален опит в автоматизираното тестване, желаещи да подобрят уменията си

Лекциите са на български език, но е задължително курсистите да имат минимални познания по английски език.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 3 месеца, (материалът ще бъде вместен в 24 занятия, общо 84 астрономически часа). Всяка седмица са предвидени занятия в общо 7 астрономически часа (1 занятие от 3 часа и едно от 4 часа). Занятията ще са смесени (лекции, демонстрации и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Лектор на курса: Деница Евтимова

 • Бакалавър по Информатика СУ „Св. Климент Охридски“
 • 16+ години професионален опит като Java програмист
 • 7+ години преподавателски опит по WebDynpro SAP Labs Bulgaria
 • 2+ година преподавателски опит с Java
 • Понастоящем QA Architect в Paysafe България
 • Сертифицирана за Java 6 разработчик
 • Автор на патент US 7360170 B1 “Graphical
  User interface and background search methodology for creating references between software components”

Получаване на сертификат

Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване.

Цена на курса в град София

Цената на курса е 275 лв. на месец (825 лв. за цялото обучение). За удобство на клиентите, преди началото на курса се заплаща 2/3 от сумата (550 лв.), а в началото на третия месец от обучението и останалата част от 275 лв.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

В кои дни се провежда курсът и кога ще започнат нови групи?

Обучението ще стартира на 9 май 2016г. и ще се провежда всеки понеделник от 18:45 до 21:45 и всяка събота от 16:00 до 20:00 часа в учебната ни зала 1 в гр. София.

Учебен план на курса

Обучението е организирано с цел да се приближава възможно най-близко до реалната работна среда, в която попадат Automation Test Engineer-ите. Още от началото му курсистите ще бъдат разделени по екипи, които да работят по принципите на Agile, като част от QA екип на съвременна софтуерна компания.

Тъй като основната цел на автоматизираното тестване на софтуер е да осигури качеството на даден продукт, при излизането му на пазара, тестването по време на курса ще се извършва още по време на самата разработка. Една от задачите на Automation QA специалистите в Agile екипите ще е да работят в тясна връзка с разработчиците на софтуер и да осигуряват автоматизирани тестове, които да следят за изграждането на продукта спрямо поставените изисквания.
Групата в курса ще е малка (до 14 души) и ще е организирана като екип съставен с цел да създаде цялостната структура от автоматизирани тестове на реален продукт.
В началото на курса всеки курсист ще се запознае с версия на продукт в начална фаза на разработка, която се нуждае от множество прости JUnit тестове. По този начин ще се започне с изучаването на езика Java постепенно и в контекста на работата.

Занятията ще са практически ориентирани като 1/3 от тях ще са теоретични лекции, а 2/3 ще са упражнения. С всяко следващо занятие, курсистите ще се запознават с последните промени по разработвания продукт, изискващи нови автоматизирани тестове. По този начин на етапи ще бъде направено и включването на знания и практическа част за нови технологии.
Завършеният продукт ще се състои от база данни, backend (RESTful webservices) и frontend (Servlets, JSPs и статични HTML странички).

По този начин работата на курсистите ще включва:

•    Тестване на backеnd: (програмиране с Java, JUnit, TestNG)
•    Тестване на базата данни и входно-изходни операции в нея: (SQL, RESTful webservices)
•    Тестване на frontend: (Selenium с WebDriver)

Ако имате въпроси за програмата на курса, или не сте сигурни дали обучението е подходящо за вас, потърсете ни на 0877 731 365.

Ако искате да се запишете или проявявате интерес към курса, попълнете формата тук

CLOSE
CLOSE
Sign up for our Newsletter

Enter your email and stay on top of things,